MENU FOR  4 ($98.00)
燒 臘 雙 併      Choice of two BBQ Meat 
         

     Chọn 2 Mon ̣̣(Heo Quay, Gà Xì Dấu, Vịt  

     Quay, Xá Xiú, Phá Lấu)

海 鮮 蘆 荀 羹 (4)             Seafood w/ Asparagus Soup (4) 
                           Súp Măng Cua Đồ Biển (4)  
蠔 油 菜 心      You Choi in Oyster Sauce 
                            Cải Ngọt Dầu Hào 
燒 汁 牛 仔 骨      Rib in Teriyaki Sauce 
                          Sườn Bò Xào Teriyaki Sauce 
清蒸 / 乾煎龍利      Steamed / Pan Fried Flounder 
     Cá Lưỡi Trâu Hấp / Chiên
   MENU FOR  6 ($128.00)
海 蜇 燻 蹄      Jelly Fish w/ Pork Knuckle 
     Giò Sủ́a Thịt Nguội
海 鮮 魚 肚 羹 (6)      Seafood w/ Fish Maw Soup (6)
       Súp Bông Bòng Cá  Đồ Biển (6)
清蒸 / 乾煎龍利      Steamed / Pan Fried Flounder 
     Cá Lưỡi Trâu Hấp / Chiên
貴 妃 雞 (1/2)                Steam House Special Chicken (1/2)
     Gà Hấp Qui Phi (1/2)
大 蒜 通 菜      Chinese Watercress w/ Garlic 
     Rau Muốn Xào Tỏi   
蔥 爆 牛      Mongolian Beef 
     Thịt Bò Xào Gừng Hành
    MENU FOR  10 ($250.00)
海蜇, 滷水墨鱼, 燒臘      Jelly Fish, Marinated Cuttle fish, & Roast Pig 
    Giò Sủ́a Thịt Nguội, Mực Phá Lấu, & Heo Quay
蟹 肉 魚 肚 羹 (10)      Crabmeat w/ Fish Maw Soup (10)         
     Súp Bông Bòng Cá (10)
通 菜 炒 牛 肉      Chinese Watercress w/ Beef 
     Rau Muốn Xào Thiṭ Bò
椒 鹽 骨      Spicy Pork Chop 
     Sườn Rang Muối 
永 記 蒜 香 雞      Vinh Kee Crispy Chicken 
     Gà Vinh Kee Chiên Giòn
北 菇 鮑 魚 扒 菜 胆

     Mustard Green & Mushroom Stir Fried

     w/ Abalone  

         Bao Ngư Xào Cải Bé Xanh & Nấm Đông Cô 
薑 蔥 雙 龍 蝦      Two Lobster Stir Fried w/ Ginger & Scallion  
           2 Con Tôm Hùm Xào Gừng Hành
清 蒸 / 乾 煎 龍 利       Steamed/Pan Fried Flounder 
           Ca Luoi Trau Hap / Chien
西 施 炒 飯      Tay Ti Fried Rice 
                     

     Cơm Chiên Tay Thi