top of page

CATERING MENU

The Perfect Choice

蠔 油 芥 蘭 / 菜 心 Steam Chinese Broccoli / You Chow in Oyster Sauce - Cải Làn Dầu Hào


 椒 鹽 豆 腐 Crispy Bean Curd - Đâu Hủ Chiên Dòn Rang Muối


椒 鹽 骨 Deep-Fried Spicy Pork Chop - Sườn Rang Muối


京 都 骨 Kingdom Pork Chop - Sườn Xào Chua Ngọt


椒 鹽 鮮 魷 Squid w/ Spiced Salt - Mực Chiên Đòn Rang Muối

芥 蘭 牛 /  雞 Stir Fried Broccoli with Beef / Chicken - Cải Làn Xào Thịt Bò  /  Thịt Gà

椒 鹽 蝦 Shrimp w/ Spiced Salt - Tôm Rang Muối (Có Đầu)


芥 蘭 蝦 球 Shrimp w/ Broccoli - Tôm (Jumbo) Xào Cải Làn

  

海 蜇 燻 蹄 Jelly Fish w/ Pork's Knuckle - Sủ́a & Giò Heo Thịt Nguội

  

紅 燒 豆 腐 Bean Curd w/ Green Vegetables - Đâu Hủ Chiên Xào Cải Ngọt Và Nấm Đông Cô

  

芥 蘭 牛 河 Pan Fried Flat Riced Noodle w/ Beef & Broccoli - Hủ Tiếu Xào Thịt Bò Cải Làn

  

乾 炒 牛 河 Dry Beef Chow Foon - Hủ Tiếu Áp Chảo Thịt Bò


海 鮮 炒 麵 Pan-Fried Egg Noodle w/ Seafood - Mì Xào Dòn Đồ Biển


什 會 炒 麵 Pan-Fried Egg Noodle Combination (Seafood & Meat) - Mì Xào Dòn Thập Cẩm (Đồ Biển & Thịt)

Below you can select large or small portion:


什 菜 炒 飯 (撈麵) Mixed Vegetables Fried Rice (Lo Mein) - Cơm Chiên Rau Cải


雞 / 叉燒炒飯 (撈麵) Chicken or Roast Pork Fried Rice (Lo Mein) - Cơm Chiên Thịt Gà / Xá Xíu


牛 / 蝦 炒 飯 (撈麵) Beef or Shrimp Fried Rice (Lo Mein) - Cơm Chiên Bò / Tôm


揚 州 炒 飯 Young Chow Fried Rice - Cơm Chiên Dương Châu


本 炒 飯 (撈麵) Combo (Shrimp, Beef, & Chicken) Fried Rice (Lo Mein) - Cơm Chiên Thập Cẩm


咸 魚 雞 粒 炒 飯 Salted Fish Chicken Fried Rice - Cơm Chiên Thịt Gà Cá Mặn


淨 咸 魚 炒 飯 Salted Fish Fried Rice - Cơm Chiên Cá Mặn


永 記 炒 飯 Vinh Kee Fried Rice - Cơm Chiên Vinh Kee


西 施 炒 飯 Tay Ti Fried Rice - Cơm Chiên Tay Thi


星 洲 炒 米 粉 Singapore Rice Noodles (Vermicelli) - Bún Xào Cari

Catering Menu: Our Food
bottom of page