top of page

MENU FOR  4

燒 臘 雙 併 

Choice of two BBQ Meat - Chọn 2 Mon ̣̣(Heo Quay, Gà Xì Dấu, Vịt Quay, Xá Xiú, Phá Lấu)


海 鮮 蘆 荀 羹 (4)

Seafood w/ Asparagus Soup (4) - Súp Măng Cua Đồ Biển (4)


蠔 油 菜 心

You Choi in Oyster Sauce - Cải Ngọt Dầu Hào


燒 汁 牛 仔 骨

Rib in Teriyaki Sauce - Sườn Bò Xào Teriyaki Sauce


清蒸 / 乾煎龍利

Steamed / Pan Fried Flounder - Cá Lưỡi Trâu Hấp / Chiên


Party Menu: Our Food

MENU FOR  6


海 蜇 燻 蹄

Jelly Fish w/ Pork Knuckle - Giò Sủ́a Thịt Nguội


海 鮮 魚 肚 羹 (6)

Seafood w/ Fish Maw Soup (6) - Súp Bông Bòng Cá  Đồ Biển (6)


清蒸 / 乾煎龍利

Steamed / Pan Fried Flounder - Cá Lưỡi Trâu Hấp / Chiên


貴 妃 雞 (1/2)    

Steam House Special Chicken (1/2) - Gà Hấp Qui Phi (1/2)


大 蒜 通 菜

Chinese Watercress w/ Garlic - Rau Muốn Xào Tỏi  


蔥 爆 牛

Mongolian Beef - Thịt Bò Xào Gừng Hành

Party Menu: Our Food

MENU FOR  10

海蜇, 滷水墨鱼, 燒臘

Jelly Fish, Marinated Cuttle fish, & Roast Pig - Giò Sủ́a Thịt Nguội, Mực Phá Lấu, & Heo Quay


蟹 肉 魚 肚 羹 (10)

Crabmeat w/ Fish Maw Soup (10) - Súp Bông Bòng Cá (10)


通 菜 炒 牛 肉

Chinese Watercress w/ Beef - Rau Muốn Xào Thiṭ Bò


椒 鹽 骨

Spicy Pork Chop - Sườn Rang Muối


永 記 蒜 香 雞

Vinh Kee Crispy Chicken - Gà Vinh Kee Chiên Giòn


北 菇 鮑 魚 扒 菜 胆

Mustard Green & Mushroom Stir Fried w/ Abalone - Bao Ngư Xào Cải Bé Xanh & Nấm Đông Cô


薑 蔥 雙 龍 蝦

Two Lobster Stir Fried w/ Ginger & Scallion - 2 Con Tôm Hùm Xào Gừng Hành


清 蒸 / 乾 煎 龍 利

Steamed/Pan Fried Flounder - Ca Luoi Trau Hap / Chien


西 施 炒 飯

Tay Ti Fried Rice - Cơm Chiên Tay Thi

Party Menu: Our Food
bottom of page